Bredbåndsforbindelsen

Opsamling vedrørende bredbånd

På denne side vil vi prøve at holde alle i byen orienteret om hvordan det går med muligheden for at få opdateret byens forbindelser med omverdenen

Hvor er vi nu

Orientering om bredbåndsprojektet

Referat af orientering om etableringen af bredbånd i Arløse
12 august 2018. ved. Finn Lindau - Comflex.                                  wifi

Finn orienterede indledningsvist om historikken bag Comflex.
Herefter orienterede han om heldet i 17-puljen for Comflex vedr. bevilling i Næstved området på 45 mio.
Tilbage i 16-puljen var et samarbejde med Gavnø og et Krummerup-projekt.
Desuden fik Sneslev(Arløse)-projektet (: altså vores) lidt for få point og fik derfor ikke bevilget fuldt ansøgningsbeløb, nemlig kun 1 mio. af 6,5 mio.
De respektive projekter, som Comflex fik tilskud til i 17-puljen, vil blive igangsat i forhold til det opnåede pointtal, hvor vores havde det laveste.
Endvidere orienterede han om, at der siden af ministeriet er blevet ændret i ansøgningskravene:
Bl.a. til egenbetalingen fra 2000 kr. til 4000 kr., hvilket ikke kommer til at vedrøre vores udgifter til etablering af bredbånd,
samt til kommunernes status, hvilket vil påvirke mulige andre kommende projekter i Næstved Kommune.

Finn blev spurgt om, hvordan vilkårene er for en ejendom, der oprindeligt har sagt NEJ, og nu alligevel ønsker at indgå i bevillingen!
Hertil svarede han, at der måske efterfølgende kan etableres bredbånd for en sådan, hvis der skulle være en af de oprindeligt tilmeldte,
der alligevel ikke vil deltage og betale de 2000 kr.
Ellers gør teknikken bag og den statslige finansiering ved vores projekt, at en eftertilmelding vil indebære en udgift på ca. 30.000 kr. pr. husstand,
der ikke oprindeligt tilmeldte sig.
Betalingen af de 2000 kr. skal ske ultimo september, hvilket vil fremgå af en informationskrivelse og en faktura, som vil blive udsendt af Comflex meget snart!
Selve gravearbejdet vil gå i gang om ca. 2 måneder.
Det forventes, at der er etableret bredbånd for alle i april.
Husstandene vil forlods blive orienteret om, hvornår Comflex ankommer til adressen,
så man har mulighed for at drøfte den mest hensigtsmæssige placering af modtageboksen, som både er udstyret med Wifi og kabelstik.
Fremover vil det være muligt at tilmelde sig en ordning med 200/200 mb for en højere månedlig pris, end den basale på ca. 250 kr. månedligt.
Vilkårene herfor samt for tv-signal vil indgå i informationsskrivelsen. Der er ingen købetvang til bredbånd og tv-signal!
Referat af
Kim Larsen (Formand for Arløse Landsbylaugs bestyrelse)

Arløse med på samråd på Christiansborg

Vejen til bredbånd herude, hvor ingen vil lege med, er lang og smal.
Vi var glade for at vi fik del i puljen i det store projekt der blev stablet på benene herude.
Og dybt skuffede da det viste sig at det kun blev til en brøkdel af hvad det ville koste at etablere.

Vi skulle selv give 2.000 kr. pr tilslutning, tilskuddet lyder på ca 4.000 kr. pr husstand.
Der skal bruges tæt på 30.000 kr. pr. husstand.

kort

Området er også stort , 7-8 km l længden og 3 km i bredden (de grønne prikker ca 220 ialt). 

Men der arbejdes videre med projektet på flere fronter.

Der var samråd om puljen i tirsdags, så nu ved ministeren, at der er noget der hedder Arløse.
Herunder et lille sammenklip fra mødet.

Hvis man vil se hele samrådet så er        her et link.

Sjælland halter virkelig bagefter

 

Status Bredbånd December 2016

wifi

Vores ansøgning er afleveret.
Vi holder en tilslutningsprocent på ca 85, både i landsbyen og med oplandet (Arløse, Førslev, Sneslev mm)
Ialt 215 har vist interrese for at få bredbånd.

Der er sat 80 millioner kr af i år, der er indkommet ansøgninger for ialt 300 millioner.
Vi venter nu på energistyrelsens fordeling af de meget begrænsede midler.

Se pressemeddelelse her

Sidste nyt er at der vil falde en afgørelse i næste uge (uge 50)

Se opfølgning i nyhedsbrevene

Kort referat fra møde 14 august 2016

Dagsorden:

1. Velkomst og introduktion til principper bag ansøgning

2. Orientering om initiativet fra Hyllinge Antenneforening v. Bo Lytzen og Finn Lindau (Comflex + teknisk hjælper og potentiel teknisk entreprenør)
a. Antenneforeningen har taget initiativ til at brede deres fiberbånd ud til Arløse, Flemstofte m.fl. rundt om Hyllinge – i alt 9 delprojekter, hvor Arløse er et selvstændigt. Finn redegjorde indledningsvis om sine tv-politiske visioner, som er blevet udfoldet i dele af København. Han påpegede at små ansøgere – som os m. max. 44 husstande – ikke har nogen mulighed. Dels bliver det for dyrt for hver husstand, og dels er de store udbydere ikke interesseret i at etablere et ’åbent’ net.
b. Projektet er baseret på et fysisk fibernet, som lægges langs Hindholmvej og Møllegårdsvej. Dette er en forudsætning for at tv kan sendes. En wireless løsning kan ikke bære tv – kun datatransmission 100/100 MB.
c. Det er vigtigt, at der så stor tilslutning som muligt. Man kan godt nøjes med at få det etableret for de 2.000 kr. og undlade at melde sig til, så man ikke skal betale 250 kr. pr. måned. Argumentet er en værdiforøgelse af ens ejendom, da normale anlægsudgifter normalt vil løbe op i 25.000 til 30.000 pr. ejendom.

3. Hvordan kommer vi videre?
a. Hyllinge Antenneforenings projekt virker overbevisende, og Landsbylaugets opgave er i den forbindelse at skaffe flest mulige interesserede i byen.
b. Inden 1. september har vi taget personlig kontakt til alle i byen og meldt tilbage til Georg. Lissi og Max tager kontakt til beboerne i Møllegårdsparken og sender oplysninger til Georg/Landsbylauget.
Georg kontakter Hindholmvej 4 – 8 plus Harry og Kurt
Allan kontakter de manglende på Møllegårdsvej
Kim og Jakob kontakter de sidste 6 huse på Hindholmvej

Det er nu muligt at tilmelde sig på hjemmesiden

Møde vedrørende Bredbåndspuljen

Information om Bredbåndspuljen og tilmelding til landsbymøde herom d. 14 august 2016 kl. 16.00 i Hindholmvej nr. 10.

 

http://media.avisen.dk/GetImage.ashx?imageid=6128319&sizeid=37

Godt råd: Tjek internetforbindelsen før du køber bolig

Over halvdelen af danskerne er interesserede i bredbåndsforbindelsen, når de ser på bolig. (Avisen d. 5/2 2016) http://www.avisen.dk/tjek-internetforbindelsen-foer-du-koeber-bolig_369398.aspx

 

Fra i år og frem til 2018 har regeringen givet borgere mulighed for at få gode internetforbindelser ved at søge om tilskud i en særlig Bredbåndspulje i Energistyrelsen. I år er der afsat en dobbelt så stor ansøgningspulje som i de næste to år, så muligheden for tilskud er størst i år. Det er kun kommuner eller lokale sammenslutninger, som kan ansøge om tilskud for boliger med dårlige internetforbindelser – og altså ikke enkelte private borgere.

Ved Landsbylaugets årlige generalforsamling i juli (se link til referat herunder) orienterede bestyrelsen om indholdet af et nyligt afholdt informationsmøde om ansøgninger til Bredbåndspuljen. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen som en lokal sammenslutning skullet gå i gang med at lave en ansøgning for interesserede i Arløse. Ansøgningen skal sendes ind til Energistyrelsen senest i oktober.

Læs mere: Møde vedrørende Bredbåndspuljen

Adgang til bredbåndspuljen

Bredbåndspuljen

bredb

Som det er alle i byen bekendt har vi en elendig bredbåndsforbindelse i vores område.
Vi har forsøgt at råbe telefonselskaberne op uden held.
Tværtimod har de annonceret at man ikke akter at gøre noget som helst for at forbedre linien til byen.

Vi har været til møde vedrørende den bredbåndspulje der er vedtaget af Folketiget.

Et møde der var indkaldt af Næstved og Slagelse Kommune, hvor vi fik en orientering fra diditaliseringsstyrelsen.

Herunder en kort beskrivelse af hvad det går ud på.

Vil du høre mere så mød op til generalforsamlingen på søndag 3 juli, vi vil også gerne lodde stemningen i byen for hvad vi skal gøre.

Læs mere: Adgang til bredbåndspuljen

Flere artikler ...

  1. Bredbånd i Arløse

Underkategorier

Diverse

Diverse links med mere