Bredbåndsforbindelsen

Opsamling vedrørende bredbånd

På denne side vil vi prøve at holde alle i byen orienteret om hvordan det går med muligheden for at få opdateret byens forbindelser med omverdenen

wifi

Vores ansøgning er afleveret.
Vi holder en tilslutningsprocent på ca 85, både i landsbyen og med oplandet (Arløse, Førslev, Sneslev mm)
Ialt 215 har vist interrese for at få bredbånd.

Der er sat 80 millioner kr af i år, der er indkommet ansøgninger for ialt 300 millioner.
Vi venter nu på energistyrelsens fordeling af de meget begrænsede midler.

Se pressemeddelelse her

Sidste nyt er at der vil falde en afgørelse i næste uge (uge 50)

Se opfølgning i nyhedsbrevene