Bredbåndsforbindelsen

Opsamling vedrørende bredbånd

På denne side vil vi prøve at holde alle i byen orienteret om hvordan det går med muligheden for at få opdateret byens forbindelser med omverdenen

Bredbåndspuljen

bredb

Som det er alle i byen bekendt har vi en elendig bredbåndsforbindelse i vores område.
Vi har forsøgt at råbe telefonselskaberne op uden held.
Tværtimod har de annonceret at man ikke akter at gøre noget som helst for at forbedre linien til byen.

Vi har været til møde vedrørende den bredbåndspulje der er vedtaget af Folketiget.

Et møde der var indkaldt af Næstved og Slagelse Kommune, hvor vi fik en orientering fra diditaliseringsstyrelsen.

Herunder en kort beskrivelse af hvad det går ud på.

Vil du høre mere så mød op til generalforsamlingen på søndag 3 juli, vi vil også gerne lodde stemningen i byen for hvad vi skal gøre.

 

Faktaark om forsøgsordning med bredbåndspulje

Teleforligskredsen og aftalekredsen bag aftalen om ”Vækst og udvikling i hele Danmark” har den 26. april
indgået en aftale om kriterier for udmøntning af bredbåndspuljen.

Regeringen har indgået en aftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti,
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre om de kriterier, der skal gælde for
bredbåndspuljen.

Der afsættes i alt 200 mio. kr. til puljen, der har som mål at sikre, at sammenhængende
områder med boliger, virksomheder eller sommerhuse, der efterspørger bedre dækning, nu kan søge
tilskud til at få løst problemet.

Aftalen fastlægger, at kommuner samt lokale sammenslutninger af borgere og virksomheder kan søge om
tilskud fra puljen. På den måde kan staten, kommuner, teleselskaber og forbrugere sammen finansiere
udrulningen af bredbånd i deres område.

Fakta

 Puljen kan søges af kommuner og lokale sammenslutninger.
 Puljen er på i alt 200 mio. kr. I 2016 er der afsat 80 mio. kr., mens der i 2017-2019 er afsat 40 mio. kr. hvert år.
 Dårlig dækning betyder i udgangspunktet under 10 Mbit/s download og 2 Mbit/s upload.
 Der kan gives tilskud til infrastruktur, der senest i 2020 skal kunne levere 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload.
 Der stilles krav om mindst 30 Mbit/s download og 5 Mbit/s upload på etableringstidspunktet.
 Der vil blive udarbejdet en kortlægning af mulige områder, hvor der kan søges støtte.
 Der tildeles midler i forhold ud fra 5 objektive kriterier:
o Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 10/2 Mbit/s – vægtning 25 pct.
o Tilslutningsprocent ved adgang til maksimalt 5/1 Mbit/s - vægtning 25 pct.
o Projektets størrelse - vægtning 20 pct.
o Totalprisen per tilslutning - vægtning 10 pct.
o Andel af egenbetaling - vægtning 20 pct.
 Der vil være krav om en egenfinansiering på minimum 2.000 kr. fra dem, som er med i det enkelte
projekt.
 Der vil være en årlig ansøgningsrunde, og den første forventes sat i gang til sommer.
 Puljen er en forsøgsordning. Efter de to første år evalueres om puljen har den ønskede effekt, og
om markedet påvirkes negativt. Herefter besluttes det om puljen skal videreføres.
 Bredbåndspuljen er en del af regeringens aftale om ”Vækst og udvikling i hele Danmark.
 Det er Energistyrelsen, der administrerer puljen. Information om puljen bliver løbende opdateret
på styrelsens hjemmeside.