Bredbåndsforbindelsen

Opsamling vedrørende bredbånd

På denne side vil vi prøve at holde alle i byen orienteret om hvordan det går med muligheden for at få opdateret byens forbindelser med omverdenen

Referat af orientering om etableringen af bredbånd i Arløse
12 august 2018. ved. Finn Lindau - Comflex.                                  wifi

Finn orienterede indledningsvist om historikken bag Comflex.
Herefter orienterede han om heldet i 17-puljen for Comflex vedr. bevilling i Næstved området på 45 mio.
Tilbage i 16-puljen var et samarbejde med Gavnø og et Krummerup-projekt.
Desuden fik Sneslev(Arløse)-projektet (: altså vores) lidt for få point og fik derfor ikke bevilget fuldt ansøgningsbeløb, nemlig kun 1 mio. af 6,5 mio.
De respektive projekter, som Comflex fik tilskud til i 17-puljen, vil blive igangsat i forhold til det opnåede pointtal, hvor vores havde det laveste.
Endvidere orienterede han om, at der siden af ministeriet er blevet ændret i ansøgningskravene:
Bl.a. til egenbetalingen fra 2000 kr. til 4000 kr., hvilket ikke kommer til at vedrøre vores udgifter til etablering af bredbånd,
samt til kommunernes status, hvilket vil påvirke mulige andre kommende projekter i Næstved Kommune.

Finn blev spurgt om, hvordan vilkårene er for en ejendom, der oprindeligt har sagt NEJ, og nu alligevel ønsker at indgå i bevillingen!
Hertil svarede han, at der måske efterfølgende kan etableres bredbånd for en sådan, hvis der skulle være en af de oprindeligt tilmeldte,
der alligevel ikke vil deltage og betale de 2000 kr.
Ellers gør teknikken bag og den statslige finansiering ved vores projekt, at en eftertilmelding vil indebære en udgift på ca. 30.000 kr. pr. husstand,
der ikke oprindeligt tilmeldte sig.
Betalingen af de 2000 kr. skal ske ultimo september, hvilket vil fremgå af en informationskrivelse og en faktura, som vil blive udsendt af Comflex meget snart!
Selve gravearbejdet vil gå i gang om ca. 2 måneder.
Det forventes, at der er etableret bredbånd for alle i april.
Husstandene vil forlods blive orienteret om, hvornår Comflex ankommer til adressen,
så man har mulighed for at drøfte den mest hensigtsmæssige placering af modtageboksen, som både er udstyret med Wifi og kabelstik.
Fremover vil det være muligt at tilmelde sig en ordning med 200/200 mb for en højere månedlig pris, end den basale på ca. 250 kr. månedligt.
Vilkårene herfor samt for tv-signal vil indgå i informationsskrivelsen. Der er ingen købetvang til bredbånd og tv-signal!
Referat af
Kim Larsen (Formand for Arløse Landsbylaugs bestyrelse)