Bredbåndsforbindelsen

Opsamling vedrørende bredbånd

På denne side vil vi prøve at holde alle i byen orienteret om hvordan det går med muligheden for at få opdateret byens forbindelser med omverdenen

Dagsorden:

1. Velkomst og introduktion til principper bag ansøgning

2. Orientering om initiativet fra Hyllinge Antenneforening v. Bo Lytzen og Finn Lindau (Comflex + teknisk hjælper og potentiel teknisk entreprenør)
a. Antenneforeningen har taget initiativ til at brede deres fiberbånd ud til Arløse, Flemstofte m.fl. rundt om Hyllinge – i alt 9 delprojekter, hvor Arløse er et selvstændigt. Finn redegjorde indledningsvis om sine tv-politiske visioner, som er blevet udfoldet i dele af København. Han påpegede at små ansøgere – som os m. max. 44 husstande – ikke har nogen mulighed. Dels bliver det for dyrt for hver husstand, og dels er de store udbydere ikke interesseret i at etablere et ’åbent’ net.
b. Projektet er baseret på et fysisk fibernet, som lægges langs Hindholmvej og Møllegårdsvej. Dette er en forudsætning for at tv kan sendes. En wireless løsning kan ikke bære tv – kun datatransmission 100/100 MB.
c. Det er vigtigt, at der så stor tilslutning som muligt. Man kan godt nøjes med at få det etableret for de 2.000 kr. og undlade at melde sig til, så man ikke skal betale 250 kr. pr. måned. Argumentet er en værdiforøgelse af ens ejendom, da normale anlægsudgifter normalt vil løbe op i 25.000 til 30.000 pr. ejendom.

3. Hvordan kommer vi videre?
a. Hyllinge Antenneforenings projekt virker overbevisende, og Landsbylaugets opgave er i den forbindelse at skaffe flest mulige interesserede i byen.
b. Inden 1. september har vi taget personlig kontakt til alle i byen og meldt tilbage til Georg. Lissi og Max tager kontakt til beboerne i Møllegårdsparken og sender oplysninger til Georg/Landsbylauget.
Georg kontakter Hindholmvej 4 – 8 plus Harry og Kurt
Allan kontakter de manglende på Møllegårdsvej
Kim og Jakob kontakter de sidste 6 huse på Hindholmvej

Det er nu muligt at tilmelde sig på hjemmesiden