OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mølleåhaven

shelter2.jpg

Haven

Byggetilladelse

 

tilladelse

 

Byggetilladelsen er endelig kommet, og det er tid til at komme videre.

Der afholdes bestyrelsesmøde i weekenden, så hvis der er nogen der har input eller vil deltage er man velkommen.

Ring eller mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Nyt om Mølleåhaven

Der er lidt gode nyheder fra kommunen.
Nu er vi kommet på lystavlen.

Vi har modtaget følgende:

 

Hermed lidt orientering om status på jeres ansøgning.

Vi sender det vedhæftede materiale i naboorientering med svarfrist 3. september til de ejendomme der har jord op til matr. nr. 38.

Umiddelbart efter kan vi skrive en tilladelse.

Hvis alt går vel kan den annonceres den 11. september med klagefrist på 4 uger.

I givet fald vil i så have en byggetilladelse i første uge af oktober.

Hvor er projektet i dag

Her lidt opfølgning på hvad der er sket i løbet af sommeren.

Der blev afholdt et orienteringsmøde den 22 april 2012.

Her deltog mange af landsbyen for at se hvad det gik ud på.

Vi fik mange positive tilbagemeldinger, men også forslag og en generel opbakning.

 

På geralforsamlingen i juni, havde vi så indarbejdet Mølleåhaven og partnerskabsaftalen

med Næstved Kommune i en tilpasning i vedtægterne, der blev vedtaget af samme.

Haven blev også drøftet, og der blev givet tilsagn også om praktisk arbejde.

 

Vi har indsendt en ansøngning om landzonetilladelse og byggetilladelse til Næstved Kommune.

Vi har fået en kvittering for modtagelsen.

Vi har telefonisk været i kontakt med dem, for at spørge om der skulle yderligere oplysninger til.

Det skulle der ikke.

Så nu venter vi bare. Der er efter sigende ekstra ventetid for tiden på disse tilladelser, så vi må væbne os med tålmodighed.

En indvielse i efteråret ser ud til at være uralistisk, men så kan vi udnytte tiden til lidt mere planlægning.

Vi har modtaget en BBR meddelelse på matriklen for Mølleåhaven.

For dem der vil følge med, er alle papirer, incl. ovenstående, lagt på siden under fanebladet dokumenter/sagsbehandlig.

Er der spørgsmål eller forslag i forbindelse med Mølleåhaven så ring eller skriv (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) eller hiv fat i os.

Orienteringsmøde

Vedrørende Mølleåhaven - Orienteringsmøde

 

Der har et stykke tid figureret et faneblad på siden kaldt Mølleåhaven.

Det er nu på tide at få lukket op for dette, da der nu er realiteter bag det vi i mange år har talt om.

Vælg fanen Mølleåhaven for at se flere detailer.

Der vil her blive indsat alt vedrørende haven efterhånden.

 

Der er orienteringsmøde om haven 

 

Søndag den 22 april 2012 kl 15

Hindholmvej 10

(i det gamle forsamlingshus, da vi for tiden ikke rigtig har andre samlingssteder her i byen)

 

Alle beboere i byen er velkomne til at deltage.

Vi vil gerne høre jeres mening og ideer om hvordan haven bedst indrettes til gavn for landsbyen.

Mølleåhaven

En appelsin i turbanen – eller stædighed belønner sig.

Om hvordan Arløse blev 230.000 kr. rigere!

 

Nogle gange tror man næppe sine egne øjne.

 

Sådan oplevede vi det i Landsbylauget, da vi kunne læse, at vi var blevet indstillet af Næstved Kommune til at modtage 230.000 kr.
til at etablere et rekreativt område på den matrikel, som var fælleseje for landsbyen som lergrav helt fra gamle dage.

 

Jordstykket ligger lige ned til åen ved Møllegårdsvej.

 

Helt af sig selv kom det dog ikke!

Allerede for 3 – 4 år siden blev det debatteret på generalforsamling, om ikke Landsbylauget kunne tage initiativ til af få indrettet jordstykket,
så det kunne være til glæde for landsbyens beboere, og efterfølgende tog Landsbylauget kontakt til embedsmænd og politikere for at høre mere om,
hvordan man kunne gribe det an – men uden at der for alvor kom skred i sagen.

 

Først efter generalforsamlingen sidste år, hvor Landsbylauget sendte en projektansøgning om tilladelse til at anvende jordstykket
til rekreativt område og om tilskud til beplantning, begyndte der at ske noget.

 

Vi blev kontaktet af Kommunen for et møde i maj, og her blev vi opfordret til at uddybe vores projektansøgning, hvilket vi gjorde. 

Så gik sommeren - vi holdt sommerfest, og i oktober fik vi besked om, at vi var blevet tilgodeset med 230.000 kr.,
som oprindeligt kom fra Energinet.dk og etableringen af de høje vindmøller ved Kathrineholm Piber lidt nord for Fuglebjerg.

Så fik vi pludselig travlt!

Nu skulle der afholdes flere møder med Kommunen v. Grith Neel Andersen.

Der skulle laves en formel ansøgning med budget, som kunne behandles af politikerne i kommunen.

Og der skulle indhentes tilbud.

Og så skulle vi også i Landsbylauget finde ud af, hvad vi egentlig gerne ville have for pengene, hvilket vi forhørte os om ved julefesten.

Det var i denne fase, at vi fandt på navnet ”Mølleåhaven”.

Selve anlægsbudgettet er derfor først blevet helt klar, fremsendt og godkendt i Kommunen kort før påske,
og det eneste der nu mangler er, at Energinet.dk følger Kommunens indstilling, hvilket, vi forventer, vil ske inden sommer.

Næste skridt bliver at indkalde byens beboere til orienteringsmøde d. 22 april 2011.