OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mølleåhaven

Tilbage den 17 juni 2013, sendte vi en ansøgning til Næstved Kommune om flytning af byskiltet på Møllegårdsvej.
Vi fik et foreløbigt svar, hvor det blev oplyst at sagen på grund af ferie og stor arbejdsbyrde, først kunne forventes behandlet i august måned.
Vi har nu fået svar fra Center for trafik, Næstved Kommune.


Det lyder således:

"Svar vedr. byskilt på Møllegårdsvej

Du har i mail dateret 17-06-2013 søgt om flytning af byskilt på
Møllegårdsvej.
Begrundelsen er at få den nyetablerede shelter/bålplads med i
området.
Umiddelbart er det ikke muligt at flytte tavlen som ønsket. Årsagen er, at den pågældende tavle opsættes,
hvor sammenhængende bebyggelse langs vejen giver trafikanterne indtryk af at
færdes i et byområde.
Det eksisterende trafiksaneringsprojekt gennem Arløse blev
sagsbehandlet og udført i perioden 2004 til 2007.
Den eksisterende placering af E 55/E 56 ”Tættere bebygget område”
blev fastsat af politiet i 2006 i forbindelse med dette saneringsprojekt.
Sager vedrørende opsæt ning eller flytning af E 55/E 56 afgøres
af politiet efter forhandling med vejbestyrelsen.
Vi har derfor videresendt henvendelsen til politiet."

 

Fortsættelse følger.