OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mølleåhaven

shelter1.jpg

Der er lidt gode nyheder fra kommunen.
Nu er vi kommet på lystavlen.

Vi har modtaget følgende:

 

Hermed lidt orientering om status på jeres ansøgning.

Vi sender det vedhæftede materiale i naboorientering med svarfrist 3. september til de ejendomme der har jord op til matr. nr. 38.

Umiddelbart efter kan vi skrive en tilladelse.

Hvis alt går vel kan den annonceres den 11. september med klagefrist på 4 uger.

I givet fald vil i så have en byggetilladelse i første uge af oktober.