OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mølleåhaven

shelter2.jpg

En appelsin i turbanen – eller stædighed belønner sig.

Om hvordan Arløse blev 230.000 kr. rigere!

 

Nogle gange tror man næppe sine egne øjne.

 

Sådan oplevede vi det i Landsbylauget, da vi kunne læse, at vi var blevet indstillet af Næstved Kommune til at modtage 230.000 kr.
til at etablere et rekreativt område på den matrikel, som var fælleseje for landsbyen som lergrav helt fra gamle dage.

 

Jordstykket ligger lige ned til åen ved Møllegårdsvej.

 

Helt af sig selv kom det dog ikke!

Allerede for 3 – 4 år siden blev det debatteret på generalforsamling, om ikke Landsbylauget kunne tage initiativ til af få indrettet jordstykket,
så det kunne være til glæde for landsbyens beboere, og efterfølgende tog Landsbylauget kontakt til embedsmænd og politikere for at høre mere om,
hvordan man kunne gribe det an – men uden at der for alvor kom skred i sagen.

 

Først efter generalforsamlingen sidste år, hvor Landsbylauget sendte en projektansøgning om tilladelse til at anvende jordstykket
til rekreativt område og om tilskud til beplantning, begyndte der at ske noget.

 

Vi blev kontaktet af Kommunen for et møde i maj, og her blev vi opfordret til at uddybe vores projektansøgning, hvilket vi gjorde. 

Så gik sommeren - vi holdt sommerfest, og i oktober fik vi besked om, at vi var blevet tilgodeset med 230.000 kr.,
som oprindeligt kom fra Energinet.dk og etableringen af de høje vindmøller ved Kathrineholm Piber lidt nord for Fuglebjerg.

Så fik vi pludselig travlt!

Nu skulle der afholdes flere møder med Kommunen v. Grith Neel Andersen.

Der skulle laves en formel ansøgning med budget, som kunne behandles af politikerne i kommunen.

Og der skulle indhentes tilbud.

Og så skulle vi også i Landsbylauget finde ud af, hvad vi egentlig gerne ville have for pengene, hvilket vi forhørte os om ved julefesten.

Det var i denne fase, at vi fandt på navnet ”Mølleåhaven”.

Selve anlægsbudgettet er derfor først blevet helt klar, fremsendt og godkendt i Kommunen kort før påske,
og det eneste der nu mangler er, at Energinet.dk følger Kommunens indstilling, hvilket, vi forventer, vil ske inden sommer.

Næste skridt bliver at indkalde byens beboere til orienteringsmøde d. 22 april 2011.