Arløse Landsbylaug

 

P7170265.JPG
Regnskab for 2021    
     
Indtægter   Primo
Kontingenter kr 1.860,00  
Tilskud til vedligehold af haven kr 3.000,00  
Arrangementer kr 100,00  
Anden indtægt kr 0,00  
Renter kr 0,00  
SUM indtægter kr 4.960,00  
     
Udgifter    
Udgifter arrangementer kr 1.206,00  
Papir indbydelser mm kr 0,00  
Hjemmeside arloese.dk kr 498,83  
Udgifter til vedligehold af haven kr 120,00  
Indkøb til haven, landsbylauget kr 0,00  
Generalforsamling kr 122,80  
Renter og gebyrer kr 254,00  
SUM udgifter kr 2.201,63  
     
Aktiver    
Kasse kr 320,21 kr 740,21
Bank kr 17.971,10 kr 14.792,73
SUM aktiver kr 18.291,31  
     
Passiver    
Egenkapital kr 15.532,94  
Overskud/underskud kr 2.758,37  
SUM passiver kr 18.291,31