Arløse Landsbylaug

 

PC311363.JPG
Regnskab for Arløse Landsbylaug 2021
   
     
Indtægter   Primo
Kontingenter kr 2.040,00  
Tilskud til vedligehold af haven
(* se bemærkninger)
kr 5.000,00  
Arrangementer kr 60,00  
Anden indtægt kr 0,00  
Renter kr 0,00  
SUM indtægter kr 7.100,00  
     
Udgifter    
Udgifter arrangementer kr 1.657,45  
Papir indbydelser mm kr 0,00  
Hjemmeside arloese.dk kr 950,63  
Udgifter til vedligehold af haven kr 0,00  
Indkøb til haven, landsbylauget kr 0,00  
Generalforsamling kr 87,40  
Renter og gebyrer kr 1.500,00  
SUM udgifter kr 4.195,48  
     
Aktiver    
Kasse kr 400,21 kr 320,21
Bank kr 20.795,62 kr 17.971,10
SUM aktiver kr 21.195,83  
     
Passiver    
Egenkapital kr 18.291,31  
Overskud/underskud kr 2.904,52  
SUM passiver kr 21.195,83

 

(* Denne post er ikke tilskud til vedligehold, men tilskud fra Lokalraad 4262 til Hjertestarter).