Arløse Landsbylaug

 

P7113635.JPG
Regnskab for 2019    
     
Indtægter   Primo 2019
Kontingenter kr 2.220,00  
Tilskud til vedligehold af haven kr 3.000,00  
Arrangementer kr 120,00  
Anden indtægt kr 0,00  
Renter kr 0,00  
SUM indtægter kr 5.340,00  
     
Udgifter    
Udgifter arrangementer kr 3.186,90  
Papir indbydelser mm kr 847,00  
Hjemmeside arloese.dk kr 447,90  
Udgifter til vedligehold af haven kr 1.369,69  
Indkøb til haven, landsbylauget kr 0,00  
Generalforsamling kr 0,00  
Renter og gebyrer kr 3,42  
SUM udgifter kr 5.854,91  
     
Aktiver    
Kasse kr 740,21 kr 500,21
Bank kr 14.792,73 kr 15.547,64
SUM aktiver kr 15.532,94  
     
Passiver    
Egenkapital kr 16.047,85  
Overskud/underskud -kr 514,91  
SUM passiver kr 15.532,94