Arløse Landsbylaug

 

P7260318.JPG
     
Regnskab for året 2015
   
Indtægter   1. januar 2015
Kontingenter 540,00  
Indtægter arrangementer 0,00  
Tilskud til vedligehold haven
3.000,00  
Levering af portaler til Fuglebjerg
0,00  
Anden indtægt 0,00  
Renter 15,93  
SUM indtægter 3.555,93  
     
Udgifter    
Udgifter arrangementer 2.014,55  
Papir, indbydelser mm 0,00  
Hjemmeside (arloese, mølleåhaven)
246,90  
Udgifter vedligehold af haven
228,29  
Indkøb til haven, bylauget 0,00  
Materialeindkøb portaler 0,00  
Generalforsamling 124,10  
Renter og gebyrer 5,00  
SUM udgifter 2.618,84  
     
Aktiver    
Kasse 1.141,40 1.730,75
Bank 9.022,75 7.496,31
SUM aktiver 10.164,15  
     
Passiver    
Egenkapital 9.227,06  
Overskud/underskud 937,09  
SUM passiver 10.164,15