Arløse Landsbylaug

 

P5173396.JPG
Regnskab for året 2014      
Indtægter         1. januar 2014
Kontingenter     1.200,00    
Indtægter arrangementer     0,00    
Tilskud til vedligehold haven   3.000,00    
Levering af portaler til Fuglebjerg   0,00    
Anden indtægt     89,00    
Renter     47,34    
SUM indtægter     4.336,34    
           
Udgifter          
Udgifter arrangementer     1.835,17    
Papir, indbydelser mm     179,90    
Hjemmeside (arloese, mølleåhaven) 1.195,77    
Udgifter vedligehold af haven   563,78    
Indkøb til haven, bylauget     125,95    
Materialeindkøb portaler     8.748,08    
Generalforsamling     136,75    
Renter og gebyrer     12,00    
SUM udgifter     12.797,40    
           
Aktiver          
Kasse     1.730,75   1.176,05
Bank     7.496,31   16.512,07
SUM aktiver     9.227,06    
           
Passiver          
Egenkapital     17.688,12    
Overskud/underskud     -8.461,06    
SUM passiver     9.227,06    
           
           
Revideret 23 april 2015 af Steen Bülow