Arløse Landsbylaug

 

P8313904.JPG
 arloese sort 1  
Arløse Landsbylaug
             
Regnskab for året 2017
                 
Indtægter             Udgift Indtægt 1. januar 2017
Kontingenter     2.100,00       0,00 2.100,00  
Indtægter arrangementer     500,00       0,00 500,00  
Tilskud til vedligehold haven
    3.000,00       0,00 3.000,00  
Levering af portaler til Fuglebjerg
    0,00       0,00 0,00  
Anden indtægt     0,00       0,00 0,00  
Renter     12,52       0,00 12,52  
SUM indtægter     5.612,52            
                   
Udgifter                  
Udgifter arrangementer     1.765,20       1.765,20 0,00  
Papir, indbydelser mm     29,95       29,95 0,00  
Hjemmeside (arloese, mølleåhaven)
    277,50       277,50 0,00  
Udgifter vedligehold af haven
    299,99       299,99 0,00  
Indkøb til haven, bylauget     0,00       0,00 0,00  
Materialeindkøb portaler     0,00       0,00 0,00  
Generalforsamling     70,45       70,45 0,00  
Renter og gebyrer     6,00       6,00 0,00  
SUM udgifter     2.449,09            
                   
Aktiver                  
Kasse     2.222,21       1.300,00 656,29 1.578,50
Bank     11.126,84       4.312,52 1.792,80 8.607,12
SUM aktiver     13.349,05            
                   
Passiver                  
Egenkapital     10.185,62            
Overskud/underskud     3.163,43            
SUM passiver     13.349,05            
                13.349,05