Arløse Landsbylaug

 

P8313905.JPG
       
   
Regnskab for året 2018
 
Indtægter     Primo
Kontingenter   kr 1.500,00  
Tilskud til vedligehold af haven   kr 3.000,00  
Arrangementer   kr 140,00  
Anden indtægt   kr 4,55  
SUM indtægter   kr 4.644,55  
       
Udgifter      
Udgifter arrangementer   kr 1.161,70  
Papir indbydelser mm   kr 0,00  
Hjemmeside arloese.dk   kr 273,85  
Udgifter til vedligehold af haven   kr 120,00  
Indkøb til haven, landsbylauget   kr 0,00  
Generalforsamling   kr 395,85  
Renter og gebyrer   -kr 5,65  
SUM udgifter   1945,75  
       
Aktiver      
Kasse   kr 500,21 kr 2.222,21
Bank   kr 15.547,64 kr 11.126,84
SUM aktiver   kr 16.047,85  
       
Passiver      
Egenkapital   kr 13.349,05  
Overskud/underskud   kr 2.698,80  
SUM passiver   kr 16.047,85