Arløse Landsbylaug

 

P6070093.JPG
         
Regnskab for året 2013        
Indtægter       1. januar 2013
Kontingenter     1.840,00  
Indtægter arrangementer     385,00  
Tilskud til vedligehold haven     3.000,00  
Levering af portaler til Fuglebjerg     12.500,00  
Anden indtægt     0,00  
Renter     22,98  
SUM indtægter     17.747,98  
         
Udgifter        
Udgifter arrangementer     2.842,80  
Papir, indbydelser mm     349,85  
Hjemmeside (arloese, mølleåhaven)     0,00  
Udgifter vedligehold af haven     238,52  
Indkøb til haven, landsbylauget     418,00  
Materialeindkøb portaler     0,00  
Generalforsamling     0,00  
Renter, gebyr     2,00  
SUM udgifter     3.851,17  
         
Aktiver        
Kasse     1.176,05 1.688,50
Bank     16.512,07 2.102,81
SUM aktiver     17.688,12  
         
Passiver        
Egenkapital     3.791,31  
Overskud/underskud     13.896,81 *(se bemærkninger)
SUM passiver     17.688,12  
         
Bemærkninger:
Der er i beløbet en indtægt på 12.500 kr for to portaler til Fuglebjerg by, hvor udgiften ikke er afholdt i 2013, men først i 2014.