Arløse Landsbylaug

 

P5173395.JPG

I forlængelse af årets generalforsamling d. 23/8 og tilknytning til den årlige brunch d. 5/9 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling om Landsbylaugets bestyrelses forslag til ændring af Landsbylaugets vedtægter.
Bestyrelsens forlag:
“ Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Forslag til vedtægtsændringer skal varsles på dagsordenen for generalforsamlingen.”

Bestyrelsens forslag skulle lempe på bestemmelserne i de tidligere vedtægter - som ud over kravet om ⅔-dels flertal blandt de fremmødte - også indeholdt et krav om,
at dette flertal også skulle udgøre ⅔ af Landsbylaugets samlede medlemmer.
Bestyrelsens holdning var, at tiden var løbet fra dette krav, da mange af medlemmerne syntes, at det var godt og tilstrækkeligt at bakke op om Landsbylauget ved at være medlem og derigennem støtte Landsbylaugets forskellige aktiviteter og initiativer - uden at man derved nødvendigvis skulle møde frem til en generalforsamling.

Resultatet af afstemningen om bestyrelsens forslag blev, at forslaget blev vedtaget enstemmigt af de fremmødte. 

Dette resultat vil blive indarbejdet i Landsbylaugets Vedtægter og være gældende fra d. 6/9 2020.