Arløse Landsbylaug

 

PA261172.JPG

Referat af generalforsamling d. 26/4 2015.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning om det forløbne år.
  1. Regnskab fremlægges til godkendelse.
  2. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
  3. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  4. Behandling af indkomne forslag – justering af vedtægter.
  5. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

 • Kim
 1. Formandens beretning:
  1. Sammenhold og fællesskab.
 • Brunch 9/8 og 10-års jubilæum for Landsbylauget – ca. 30 deltagere
 • Julearrangement 14/12 – foreviget på hjemmesiden. Ca. 25 deltagere
 1. Lokalområdet
 • Borgermøde 4/2 v. lokalråd 4262 - Lokalrådenes synlighed
 • Lokal udviklingsplan præsenteredes 13/11 i Kulturladen i Fuglebjerg – Georg refererede fra mødet, at det gik helt i kage, idet alle var mere optaget af kommunens udmelding om at lukke Grønbroskolen, end de var optaget af visionsarbejde.
 • Vi er blevet CVR-registreret som en frivillig forening. Det betyder, at kassereren - når vi får penge fra kommunen - ikke skal betale renter af disse.
 1. Mølleåhaven
 • Regnskabsafslutning d. 31/3 -> 16.000 kr. til rest. Køb for ca. 14.500 kr
 1. Georg havde set på nogle trappeblokke, som også kunne bruges til bænk v. åen. Vi besluttede at købe 14 stk. + nogle fundablokke til trappen. Ca. 2500 ex.moms.
 2. Georg havde vurderet på materialer til hylder og læsejl. Han vil gå op og se på mulighederne og bestille. Forventet ca. 6000 ex. moms. Vi besluttede at anskaffe endnu et tungt bord/bænksæt ca. 4000 ex moms.
 3. Vi besluttede at bestille grus til fundament til bord/bænksættet samt til anlæg af trappe og åbænk. ca. 2000 ex. moms. (2500+6000+4000+2000=14500).
 • Ubudne gæster i juni
 • Tilskud til vedligeholdelse af bålhus – 3.000 kr.

Tilskuddet er midlertidigt bortfaldet, idet udvalget er nedlagt. Det forventes, at kommunen vil finde en anden ordning.

 1. Kommentarer til formandens beretning

Den blev vedtaget med applaus.

 
 1. Regnskabsaflæggelse v. kasserer:

Den store aktivpost skal ses i lyset af en periodisering i forbindelse med Georgs tømrerarbejde til Lokalrådet for Næstved vestegn.

Kasseren pegede på spørgsmålet om, hvad den store kassebeholdning skulle bruges til.  Herunder opstod en snak om opførelse af et toilet – muld- eller et lukket system.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

 
 1. Fastlæggelse af kontingent:
  1. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 60 kr. pr. medlem.

Det blev vedtaget.

 
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer – suppleanter og revisor

Georg og Jacob blev genvalgt.

 
 1. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke fremkommet forslag.

 
 1. Eventuelt

Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen undersøgte, om der kan etableres en slags brandforsikring.

Ligeledes at bestyrelsen undersøger udgifter og muligheder for toilet.