Arløse Landsbylaug

 

P5173436.JPG

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 26 april 2015 kl. 14.
Hindholmvej 10, 4262 Sandved. 

  Dagsorden ifølge vedtægterne.
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning om det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5.Valg af  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Eventuelt.

Kom og deltag.
Giv dit besyv med, om hvad der er godt ved vores landsby,
og ikke mindst hvad der kunne forbedre vores miljø.
Der sker kun noget hvis vi selv tager initiativ til det.
Om ikke andet så mød op og hils på de andre beboere.

P5144588