Arløse Landsbylaug

 

P5173421.JPG

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 22 juni 2014 kl. 14.
Hindholmvej 10, 4262 Sandved. 

  Dagsorden ifølge vedtægterne.
1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning om det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5.Valg af  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Eventuelt.

Det er i år 10 år siden at Arløse Landsbylaug blev stiftet den 8 juni 2004.