Arløse Landsbylaug

 

P5173395.JPG

Referat af generalforsamling d. 20 april 2023.210

Dagsorden ifølge vedtægter.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Eventuelt.1. Valg af dirigent.

Poul-Erik blev valgt som dirigent,
Dirigenten kunne konstatere at generalforsmlingen var indkaldt rettidigt.2. Formandens beretning om det forgangne år:

Året startede med jagten på yderlige sponsorer til vores hjertestarter.
Kim havde sendt flere ansøgninger afsted.
Heldigvis var der i løbet af året positive tilbagemeldinger fra Lions Club i Fuglebjerg og Fonden for den Lille Bikuben, samt opsætning fra Jacob/Eltran.
Dette betød at vi kunne gå i gang med indkøb og planlægning af opsætningen og indvielsen.
Nu er hjertestarteren ophængt og klar til brug ved Arløse vandværks bygning.

Tak til alle sponsorer og til vandværkets bestyrelse for godt samarbejde.
Nu skal vi så lige have afholdt et hjertestarter kursus, som vi fik i gave af Hjerteforeningen ved indvielsen.

Kim har også været aktivt i bestræbelserne på at gøre trafikken mere sikker i Arløse.
Der er indsendt anmodningen om fartdæmpende initiativer til kommunen.
Det har medført en trafikmåling i byen.
På Hindholmvej blev der mål:577 biler pr. døgn med en gennemsnitsfart på 47 km/t 12-18 lastbiler pr. døgn.
På Møllegårdsvej ca 200 biler pr. døgn. 38 km/t.

Nu må vi se hvad det fører til. Næstved kommune er i gang med at udforme en ny trafikplan, hvor målingerne og vores forslag vil indgå i processen.

Ved årets generalforsamling takkede Lissi Jørgensen af som kasserer og Per Skou Hansen blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerede sig med Allan som formand, Per som kasserer,
Kim som næstformand, sekretær/referent og Georg som webmaster.
De øvrige medlemmer af bestyrelsen er Knud Jørgensen og Trille Wirenfeldt Pedersen. Som suppleant blev Lissi valgt.

Bestyrelsen har i dette kalenderår besluttet af skifte bank, til Danske Bank, som kunne tilbyde bedre vilkår for en forening som vores.
Vi sparer nu en del gebyrudgifter.
Men det betyder også at gamle medlemmer skal være opmærksomme på nyt kontonummer ved betaling af kontingent.

Første arrangement i året var vores brunch ved Mølleåhaven/shelteret.
Det var planlagt til den 18. sep. Desværre var været så dårligt, at vi var nødsaget til at aflyse.
Vi vender stærkt tilbage i 2023 med en hyggelig brunch i sensommeren.
Det lykkedes til gengæld at afholde vores tænding af juletræ og julehygge d. 4. dec.
Det var et hyggeligt arrangement, som blev afholdt hos Georg. Tak for lån af ”forsamlingshuset.

Vi håber i bestyrelsen at endnu flere af borgerne i Arløse og omegn vil støtte op om vores arbejde og melde sig ind i Landsbylauget i fremtiden, så vi kan gøre endnu mere for at gøre Arløse til et godt sted at bo.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Regnskabsaflæggelse v. kasserer:

Regnskab for året 2022 kan ses her.

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.

 4. Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 75 kr. pr. medlem.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer – suppleanter og revisor

Lissi ønskede at udtræde som supleant. Kim ønskede at udtræde af bestyrelsen og koncentrere sin deltagelse i lokalrådet.

Nyt medlem i bestyrelsen valgtes

Poul-Erik Nygaard Christensen,
Møllegårdsparken

Og som ny supleant

Liselotte Warncke
Hindholmvej 25

Steen fortsætter som revisor.


6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.


7. Eventuel

- Kim gav en orientering om trafikplanlægningen i Kommunen, som repræsentant i lokalraad 4262 har han fingeren på pulsen.
- ligeledes fik  vi noget at vide om nye bænke fra kommunen som vi har lagt billet ind på.
- Afslutningsvis takkede formanden Kim for det mangeårige og intensive arbejde og overrakte en lille present.

Hermed afsluttedes generalforsamlingen

Tak til Poul for at holde god ro og orden. 

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA