Arløse Landsbylaug

 

P7113637.JPG

 

Generalforsamlingen afholdes søndag den 30 juni 2024 kl.: 15:00
Hindholmvej 10, 4262 Sandved.

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning om det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5.Valg af  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Husk at betale kontingent før generalforsamling.
Kontingent for 2024 er, som som besluttet sidste år, 75 kr. pr voksen person pr år (kalenderåret)

Beløbet kan indbetales på Reg.Nr. 9570 Konto Nr. 13537631

Husk at angive navn og adresse.

P5144588