Arløse Landsbylaug

 

P5173431.JPG

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 22 september 2022 kl.: 19:00 - 20:30
Hindholmvej 10, 4262 Sandved.

Det er igen blevet lidt senere end normalt, men det har været svært at få sat en dato.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning om det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5.Valg af  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Husk at betale kontingent før generalforsamling.
Kontingent for 2022 er, som som besluttet sidste år, 75 kr. pr voksen person pr år (kalenderåret)

Beløbet kan indbetales på Reg.Nr. 6685 Konto Nr. 0000038938

Husk at angive navn og adresse.

P5144588