Arløse Landsbylaug

 

P6253570.JPG

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 24 juni kl.: 19:30
Hindholmvej 10, 4262 Sandved. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning om det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5.Valg af  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bemærk: Bestyrelsen har  forslag til ændringer af vedtægterne.

Forslag 

(Nuværende ordlyd)
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde med formand, næstformand, kasserer og sekretær og udpeger bestyrelsesmedlemmer til eventuelle udvalg.


(Foreslået ny tilføjelse):Den daglige økonomiske drift af Landsbyalauget varetages af formand og kasserer med status som tegningsberettigede bestyrelsesmedlemmer.

(Ovenstående tilføjelse er affødt af de nye bankregler for at undgå hvidvask).

Kom og deltag.
Giv dit besyv med, om hvad der er godt ved vores landsby,
og ikke mindst hvad der kunne forbedre vores miljø.
Der sker kun noget hvis vi selv tager initiativ til det.
Om ikke andet så mød op og hils på de andre beboere.

Vær opmærksom på at få betalt dit kontingent, hvis du vil deltage i afstemningerne.

P5144588