Arløse Landsbylaug

 

P5173393.JPG

Så er det tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug.
Generalforsamlingen afholdes søndag den 12 august kl.: 15:00
Hindholmvej 10, 4262 Sandved. 

Det er blevet lidt senere end normalt, men det har været svært at få sat en dato.

wifi

Men også fordi vi gerne ville opdateres på hvordan det står til med vores kommende bredbånd.
Det er nu muligt, i det vi har fået tilsagn fra Comflex (Finn Lindau) der før generalforsamlingen vil gøre os alle klogere på projektet.
Når det er overstået er der generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent.
2.Formandens beretning om det forløbne år.
3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.
4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
5.Valg af  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
6.Behandling af indkomne forslag.
7.Eventuelt.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Kom og deltag.
Giv dit besyv med, om hvad der er godt ved vores landsby,
og ikke mindst hvad der kunne forbedre vores miljø.
Der sker kun noget hvis vi selv tager initiativ til det.
Om ikke andet så mød op og hils på de andre beboere.

P5144588