OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mølleåhaven

shelter1.jpg

Der er nu gået lidt over 10 måneder siden den praktistke etablering af haven startede.
Helt nøjagtig ankom materialerne til bålhus og shelter den 20 november 2012.
Opførelsen af huset var færdig lige inden nytår.

Derefter gik vi selv igang med at lægge grus ind i huset og til de bord/bænkesæt der er permanent placerede.
Det trak lidt ud med at få fjernet grusbunken, der var placeret i hele den vestlige ende af området.
Den blev i første omgang lovet fjernet i efteråret, men lå der stadig i maj.
Her blev den fjernet og vi kunne gå i gang med at plante træer.
Det var lidt sent, og har krævet en del vanding ved at bære vand fra åen, her i den tørre sommer.
Hækken har vi udskudt til efteråret, og det var en klog beslutning, har det vist sig,
den havde ikke overlevet uden regn.

Oprindeligt havde vi planlagt at få reguleret hele området og sået græs i det.
Det gjorde vi ikke.
Vi fik en rendegraver til at rydde op i de efterladenskaber der var, hvor stenbunken havde ligget.

Så gik vi igang med rive, skovl og trillebør, samlede sten, jævnede terræn, endtil det var muligt at operere med en plæneklipper.
Vi ville se om det var muligt at få området grønt bare ved håndkraft.
Det første stykke tid så det lidt sølle ud på grund af tørken, men her i efteråret er der virkelig sket noget.
Og så fugte der en bonus med.

PA047927  PA047928 PA047925
Ved at lade være med at så noget, er der dukket en hel blomstereng op mellem træerne.
Der hvor sten og grusbunken har ligget, har der de sidste måneder været vilde blomster uden brændenælder og tidsler.
Resten af arealet har vi slået med jævne mellemrum, og det har gjort has på brænenælder og tidsler.

PA047933 PA047931 PA047938

Ved åen drøftede vi i foråret, muligheden for at etablere en adgang ned til denne. Det er kommet helt af sig selv.
Der er nu en trampet sti dirkte ned til åen, og en snoet en forbi det gamle piletræ.
Piletræet er også særdeles populært blandt byens børn.

PA047944 PA047943 PA047946

På skrænterne ved åen op mod Møllegårdsvej, var vi lidt bekymrede over den enorme mængde af japansk pileurt.

PA047957 PA047939 PA047958
Det har også været ubegrundet, op mod haven har vi kunnet holde det nede med plæneklipperen.
Inde i det kraftige buskas er det ungerne der har tyndet ud. Det er åbenbart et fantastisk sted at gemme sig og lave huler i.
Det skærmer også af op mod vejen.

PA047930

Ved indvielsen fik vi to solide bænke af lærketræ af Svend Erik fra Skovhusevej. Han har selv har fældet og skåret dem ud. 

De har gjort stor gavn som fytbare elementer. Til foråret var det nok muligt at placere den ene nede ved åen.
Man kan allerede nu godt se, hvor den kunne stå ved den sti der er blevet trampet ned til åen.