EmailUdskrivExport ICS

Ekstraordinær Generalforsamling

Arrangement:
Ekstraordinær Generalforsamling
Dato:
Lør, 5. September 2020, 13:00 h - 14:00 h
Hvor:
Mølleåhaven - Sandved
Kategori:
Landsbylauget

Beskrivelse

Ektraordinær Generalforsamling.

Efter brunchen vil der som aftalt på generalforsamlingen den 23 august 2020 afholdt en ekstraordinær generalforsamling.

Der er et punkt på dagsordenen::

Forslag 1

(Nuværende ordlyd): Ændring af vedtægter kan ske ved 2/3 flertal af afgivne stemmer, hvis 2/3 af medlemmerne er repræsenteret.
Hvis dette ikke er tilfældet skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.
(Foreslået ny ordlyd): Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.
Forslag til vedtægtsændringer skal varsles på dagsordenen for generalforsamlingen.

Motivering: Dette forslag er en gammel beslutning, som ikke tidligere er blevet skrevet ind i vedtægterne. Begrundelsen for beslutningen i sin tid lå i to forhold: For det første havde det vist sig, at fremmøderne ved generalforsamlinger lå lavt, så det automatisk resulterede i ekstraordinære generalforsamlinger. For det andet var erfaringen, at der blot havde været behov for mindre justeringer vedr. bestyrelsens størrelse og tidspunktet for afholdelse af generalforsamling. Derfor oplevede bestyrelsen, at de gamle restriktive bestemmelser ikke var hensigtsmæssige.

  • Forslaget blev ikke vedtaget, da de fremmødte på generalforsamlingen ikke kunne mønstre 2/3 af medlemmerne. Det blev derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 5/9 efter brunch kl. 14.00 med dette forslag som eneste punkt. Her vil beslutningen alene være baseret på, om der er almindeligt flertal for bestyrelsens forslag.


Sted

Location:
Mølleåhaven
Gade:
Møllegårdsvej 6A
Postnummer:
4262
By:
Sandved

Beskrivelse

P5187487