Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

Generalforsamling og Brunch

Generalforsamling og Brunch

‍Nyhedsbrev fra Arløse Landsbylaug

‍Kære  

Årets Brunch

På grund af vejrudsigten for søndag med 10 grader og risikoen for regn, så er vi i landsbylauget blevet enige om at aflyse Brunchen. 😥

 

 

Generalforsamling 2022

Der afholdels Generalforsamling 
torsdag den 22 september 2022 kl 19 - 20:30

Hindholmvej 10 Arløse

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning om det forløbne år.

3.Regnskabet fremlægges til godkendelse.

4.Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.

5.Valg af  bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

6.Behandling af indkomne forslag.

7.Eventuelt.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Husk at betale kontingent før generalforsamling.
Kontingent for 2022 er, som som besluttet sidste år, 75 kr. pr voksen person pr år (kalenderåret)

Beløbet kan indbetales på Reg.Nr. 6685 Konto Nr. 0000038938

 

Husk at angive navn og adresse.

 

 

vejrsiden 


Vejrsiden kører sideløbende med hjemmesiden, men er ikke integreret i hjemmesiden,