Arløse Landsbylaug

 

PA170969.JPG

image0

I Arløse fejrede man befrielsen med maner.

Den 5. maj kl. 08.00 samledes beboerne ved gadekæret, hvor også skolebørnene havde taget opstilling.
Man sang salmen "Den signede Dag".
Lærer Andersen talte. 90 salutskud rungede fra de stedlige jægere ud over byen.
Der motiverede et "Leve Danmark", og man sang "Der er et yndigt Land"
I aften fejres freden i Førslev Kirke.

Det skrev Næstved Tidende den 7. maj 1945.
Hvem der havde taget initiativet til denne smukke ceremoni, fremgår ikke af notitsen.

Se mere http://www.quislemark.dk/7735366