Arløse Landsbylaug

 

P3083297.JPG

Den 28 september spurgte jeg kommunen om hvad der sker med Stensnarevej.

Nu er “huller i vejen skiltene” fjernet – men hullerne blev ikke fjernet.

De blev nødtørftigt lappet på Hindholmvej og Møllegårdsvej.

Den vej der er hårdest medtaget og stærkest belastet er ved at gå i opløsning.

Stensnarevej huser to vognmænd med store lastbiler samt en af Næstveds største svineindustrier.

Det giver daglig intensiv og særdeles tung trafik.

Sidst den blev, ikke bragt i orden, men lappet op, var da man omdirigerede trafikken på Sandvedvej.

Det var i april 2011 – siden er den ligesom opgivet.

2013-09-28

Det her er hullerne på en 30 meter strækning, det er dybe huller og der er mange,

så skulle skiltene ikke lige op igen, før nogen kommer til skade og endtil der sker noget.

Eller skal den ligge sådan vinteren over, så har vi en grusvej til foråret.

Mit hus ligger kun et par meter fra vejen - en sættevogn eller en traktor med 30 tons gylle efter sig,

der kommer hoppende hen over den ramponerede vej, kan sandelig mærkes indendøre

og er heller ikke sundt for et gammelt hus.

Hvor kan vi se, hvornår der bliver taget hånd om vejen og bliver gjort noget effiktivt, og ikke bare brandslukning?

 

Der er nu kommet svar:

 

Vi vil hurtigst muligt genopsætte skiltene!
Stensnarevej vil blive lappet inden vinter. Vi forventer at påbegynde lapningen indenfor 3 uger.

Vejen burde totalrenoveres, men vort asfaltbudget tillader det ikke på nuværende tidspunkt.
De næste par år må vi derfor nøjes med gentagne lapninger af vejen.

Venlig hilsen

Næatved Kommune

Center for Ejendomme
Næstved Park & Vej