Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

Julehilsen fra Landsbylauget

Julehilsen fra Landsbylauget

‍Nyhedsbrev fra Arløse Landsbylaug

‍Kære  

Glædelig Jul Og Godt Nytår

En lille julehilsen fra Landsbylauget, hvor vi kort vil informere om vores arbejde og kommende projekter.
Som mange måske har bemærket, så har der i år ikke været afholdt jule-komsammen i forbindelse med tænding af juletræet på Hindholmvej. Vi vurderede, at det ikke ville være forsvarligt at mødes og synge sammen i år. Med den aktuelle Corona situation var det nok også den rigtige vurdering. Træet er dog blevet tændt og har spredt god julestemning i byen. Vi håber selvfølgelig, at vi kan genoptage traditionen i 2022.

I det nye år arbejder vi videre på vores ønske om at få opsat en hjertestarter i byen. Vi har søgt og fået 5000 kr. fra lokalrådet 4262. Dette er dog ikke helt nok til at finansiere en hjertestarter, så vi søger hos andre donorer/sponsorer og vi håber, at det vil lykkedes at få etableret hjertestarteren i løbet af 2022.

Vi har i Landsbylauget drøftet andre tryghedsskabende foranstaltninger, som vi kunne arbejde på. Vi har besluttet at gå i dialog med Næstved Kommune med henblik på evt. fartbegrænsende foranstaltninger ved indkørselsvejene til landsbyen. Vi har fået flere henvendelser fra beboere, som føler, at der bliver kørt for stærkt gennem landsbyen. Vi har tidligere haft nogle foranstaltninger, men de er forsvundet i forbindelse med den ”nye” asfalt.

Til sidst vil vi ønske alle i og omkring Arløse glædelig jul og godt nytår.
Bestyrelsen i Arløse Landsbylaug.

vejrsiden 

Vejrsiden kører sideløbende med hjemmesiden, 

>Gå til Vejrsiden