Du er ikke forbundet. Nyhedsbrevet kan inkludere nogle brugerinformationer, så de vises måske ikke korrekt.

Brunch 2020

Brunch 2020

 

‍Kære  

Brunch i Mølleåhaven

Der bliver serveret brunch i Mølleåhaven

Lørdag den 5 september 2020 fra kl.: 11:00 til ca 13:00 i Mølleåhaven


Bestyrelsen vil stå for at stege pølser, lave røræg og bage pandekager over bål samt byde på brød, smør, ost, pålæg og juice.


Til gengæld må hver deltager så selv medbringe kaffe/the, kopper og i disse coronatider eget bestik og tallerkener.


Vi sætter ekstra borde op med afstand, så alle kan føle sig sikre ved at deltage.

Der vil være håndsprit til rådighed. 

(handsker og mundbind eller andre personlige værnemidler må man selv medbringe)


Alle beboere med følge er velkomne, tilmelding er ikke nødvendig,

men hvis du ved at du kommer så giv os et praj senest fredag formiddag, hvor vi køber ind.


Arrangementet er gratis for medlemmer og deres børn, 

For gæster og ikke medlemmer koster det et symbolsk beløb af 20 kr: vedtaget på generalforsamlingen.

(det er muligt at melde sig ind ved indbetaling på vores konto nr eller betale kontant til kasseren på dagen)


Håber at så mange som muligt vil deltage.


(Hvis vejret skulle blive dårligt lørdag aflyses der lørdag morgen kl 9 (mail udsendes))


med venlig hilsen


bestyrelsen

 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Efter brunchen vil der som aftalt på generalforsamlingen den 23 august 2020 bliive afholdt en ekstraordinær generalforsamling.


Der er et punkt på dagsordenen::


Forslag 1


(Nuværende ordlyd): Ændring af vedtægter kan ske ved 2/3 flertal af afgivne stemmer, hvis 2/3 af medlemmerne er repræsenteret.

Hvis dette ikke er tilfældet skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling.

(Foreslået ny ordlyd): Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

Forslag til vedtægtsændringer skal varsles på dagsordenen for generalforsamlingen.


  • Forslaget blev ikke vedtaget, da de fremmødte på generalforsamlingen ikke kunne mønstre 2/3 af medlemmerne. Det blev derfor besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 5/9 efter brunch kl. 14.00 med dette forslag som eneste punkt. Her vil beslutningen alene være baseret på, om der er almindeligt flertal for bestyrelsens forslag.