Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2020

 

‍Kære  

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2020

Det er tid for den årlige generalforsamling i Arløse Landsbylaug
Den afholdes søndag den 23 august kl 15.
Stedet er Hindholmvej 10, Arløse

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning om det forløbne år.
  3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
  4. Orientering om fastsættelse og godkendelse af kontingent.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Bemærk: Bestyrelsen har to forslag til vedtægtsændringer.
Dem kan du læse nærmere om på hjemmesiden.

 

Sidste nyt om Bredbåndsprojektet