Nyt om hjemmeside mm

Nyt om hjemmeside mm

‍Nyhedsbrev fra Arløse Landsbylaug

‍Kære  

ny hjemmeside er klar

Efter at vores hjemme side forsvandt er vi nu klar igen

Hjemmesiden blev inficeret af diverse hackere, derfor var vi nødt til at lukke den ned, og starte helt forfra.

Den nye side er nu tilgængelig, foreløbig mangler der stadig lidt tilpasning, men det sklal nok komme.

Denne her mail er også en første test om nyhedbrevsystemet fungerer.

Sidste nyt om Bredbåndsprojektet

Opfølgning på fibernettilkoblingen

Se det sidste nyt på hjemmesiden.

vejrsiden 

Vejrsiden er gået fri af nedlukningen.

Vejrsiden kører sideløbende med hjemmesiden, men er ikke integreret i hjemmesiden, og er derfor gået fri.

>Gå til Vejrsiden