Arløse Landsbylaug

Landsbyklynger

Pressemeddelelse fra Næstved Kommune

 

 
 
Pressemeddelelse
23. november 2017
 
 
 
 
 
 
 

Landsbyklynge skal styrke lokale fællesskaber

 
 
 
 

Realdania, DGI og Lokale- og Anlægsfonden har på baggrund af ansøgningen "Landet mellem byerne" valgt at tildele Næstved Kommune 250.000 kr. som et led i projektet Landsbyklynger.

 
 
 
 

Fuglebjerg fra oven. Foto: Adam Grønne

 
 
 
 

Det er lokale ildsjæle i de deltagende landsbyer Fuglebjerg, Sandved-Tornemark og omegn, som har taget initiativ til at skabe en landsbyklynge i samarbejde med Næstved Kommune. En landsbyklynge er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer. Det vil sige, at et antal landsbyer arbejder mod fælles strategiske mål. Formålet er til dels at skabe bæredygtige rammer for det gode liv og dels at fremme rammerne for at styrke lokale fællesskaber.

 

Landet mellem byerne

Projektet "Landet mellem byerne" har undertitlen - vi vil genopdage områdets styrker, muligheder og potentialer for fællesskaber, landskaber og det gode liv på landet, og det bygger på de frivillige og de mange ildsjæle, der brænder for deres lokalområder. Det er borgerne, der driver projektet i samarbejde med en tilknyttet proceskonsulent.


- Ligesom mennesker bliver stærkere, når de arbejder sammen, så gælder det også for landsbyer. Derfor er det fantastisk, at vi nu kan gå sammen med de forskellige parter og styrke livet på landet. Det her bygger videre på det store lokale engagement, som allerede er til stede i de mindre byer og de gode og frivillige kræfter, siger Linda Frederiksen, formand i Kulturudvalget.

 

Styrker den lokale udvikling

- Vi glæder os til at være med i samarbejdet og håber, at det vil medvirke til at styrke udviklingen lokalt og skabe nye muligheder, lyder det fra Sven Eiler Kristensen fra Lokalråd 4262, en af initiativtagerne bag ansøgningen.

Han bliver bakket op af lokalrådskollega Poul-Erik Pedersen fra Lokalrådet for Næstved Vestegn.

- Vi forventer, at projekt Landsbyklynger vil kunne øge den lokale sammenhængskraft i landdistrikterne generelt og derved medvirke til at styrke det gode liv på landet, hvor stærke levedygtige lokalsamfund ligeledes er med til at styrke og brande hele Næstved Kommune.

I Næstved Kommune glæder man sig over den gejst, som initiativtagerne viser. Det understøtter kommunens politikker om landdistriktsudvikling og det gode liv på landet, og er en spændende metode, der kan være med til at gentænke og understøtte måden, som Næstved Kommune ønsker at skabe bæredygtige lokalsamfund på. Projektet er forankret i kommunens Center for Kultur og Borgerservice.

- Det tager tid at opbygge relationer og udarbejde en fælles visionsplan, men det bliver sjovt at være med til at understøtte lokalmiljøets kreative skabertrang og synliggøre områdets potentialer, siger planlægger Emil Julius Hansen fra Center for Plan og Miljø.

Arbejdet i "Landet mellem byerne" går i gang i løbet af de næste par måneder. Der skal blandt andet etableres en styregruppe og findes en ekstern proceskonsulent, der skal tilknyttes landsbyklyngen. Det næste halvandet år arbejder klyngerne med en proces, som skal munde ud i en fælles, strategisk udviklingsplan for klyngeområdet.

Læs mere om landsbyklynger her: http://landsbyklynger.dk/

 

Krummerup. Foto: Adam Grønne

 
 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Emil Julius Hansen, byplanlægger, Næstved Kommune, telefon 21 78 09 38

Berit Rosenkilde, udviklingskonsulent, Næstved Kommune, telefon 55 88 52 22
Sven Eiler Kristensen, Lokalråd 4262 (Sandved-Tornemark), telefon 26 22 29 13

 
 
 

Landsbyklynger

landsbyklynger

Nyt for vores område.

Vi er nu blevet godkendt til at deltage i projekt Landsbyklynger.

Landsbyklynger er en model for landsbyudvikling, som skal understøtte samarbejder på tværs af landsbyer.
Målet er at vise nye veje til, hvordan dette samarbejde kan skabe grundlag for det gode liv på landet.

mlands

Læs mere: Landsbyklynger