Mølleåhaven

Møllegårdsvej 6A 4262 Sandved

I projektbeskrivelsen står følgende
(for at se hele beskrivelse vælg billede herunder)

 

projekt

 

  

 

Det har vi følgende forslag til

DSC 0125 trappe til have1

Trampet sti til åen set oppefra, - skitse af trappe set oppefra. 

DSC 0126 trappe til have2

Sti set nedefra - skitse af samme. 

DSC 0127 trappe til have3

Terræn ved det gamle piletræ - skitse med bænk.

Trappe og bænk er udført i hvide betonelementer 60 x 40 x 13 cm lagt i grus.
(længde af trappe er  5-6 meter højde 1,50 - 1,60 meter, svarer nøje til skråning, så udgravning/terrænregulering er ikke nødvendig). 

Bænk udføres i to elementer lagt på brede fundablokke fyldt med grus (så er det muligt at flytte eller fjerne uden problemer).

 

Herunder en situatoionsplan.

trappe have  

 

 

Ansøgning om flytning af byskilte
alternativt genopsætning af hastighedsbegrænsning på Møllegårdsvej.

Tilbage i 2007 søgte vi om opsætning af byskilte, det blev senere etableret.

På Hindholmvej og Stensnarevej blev vort forslag til placering fulgt.
Men på Møllegårdvej blev skiltene placeret, efter man er kørt forbi det første hus og gennem Møllegården,
der ligger på begge sider af vejen.

Der er ved gården ringe oversigsforhold, men ingen skiltning med hastighedsbegrænsning.

Efter etableringen af Mølleåhaven, er der efter skoletid en del børn fra landsbyen,
der færdes til og fra haven på Møllegårdsvej.

Denne gående og cyklende trafik af børn og andre, sat sammen med en hastighed på 80 km/t
og ringe oversigtsforhold er en farlig cocktail.

byskilte

Er det ikke muligt at få byskiltene flyttet ud til, hvor byens huse virkelig starter.

(se vores forslag her fra efteråret 2007 side 4)

Der har i tidernes morgen været et hastighedsskilt på 40 km/t.

Herunder en video der viser strækningen, først ud af Arløse og derefter fra Førslev og ind i byen.
Kan ses i fuld HD, hvis bredbåndet er bredt nok :-)