Arløse Andelsvandværk

Arløse Andelsvandværk

Generalforsamling d. 26. marts kl. 19.00

  1. Valg af dirigent

Henny blev valgt

  1. Formandens beretning

Bestyrelsesmøde 10. maj: beslutning om at tegne basisforsikring

Søren og Lissi har været til repræsentantskabsmøde i Vandrådet i Næstved kommune d. 28. april

Diverse vedligeholdelser og vandanalyser er foretaget i løbet af året og to brud er repareret

Formandens beretning blev godkendt

  1. Regnskab

Regnskabet blev godkendt

  1. Budget for 2012.

Vedligeholdelse højere end 2011, da der bl.a. skal skiftes nogle målere

Indkommet forslag om lidt højere afgift er indregnet.

Budget blev godkendt.

  1. Valg til bestyrelsen.

Lissi Jørgensen blev genvalgt

Jacob Hansen blev genvalgt

Mette Sønderskov Schultz blev genvalgt

  1. Valg til suppleant

Jørgen Rasmussen blev genvalgt

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Genvalg af Bertel Hansen og Kirsten Rasmussen (suppleant)

  1. Behandling af indkomne forslag

Indkommet forslag om stigning fra 360 kr til 480 kr pr. år.

Pga. beløbet skal kunne deles med 12 pga. af afregning ved flytning.

Der er mange nye udgifter i form af afgifter og lovmæssige tiltag. Desuden beslutning om at tegne forsikring fra og med 2012. Disse er faste udgifter og derfor pålægges beløbet den faste afgift. Anlæg er lavet hvor forbrug var 9000 m3. Der vil i fremtiden ssv. komme udgifter til fornyelse af anlæg. Forslag er godkendt.

  1. Eventuelt

Jakob: EnergiNet har et par af de store vindmøller og skal derfor lægge penge til naturoplevelser (se bylavs hjemmeside) mm. Ser ud til at et projekt på grunden overfor Møllegårdsvej 9 kan komme i gang. Spørgsmål om vand på grunden og frostsikkerhed. Mulighed for vand i sommerperiode, men ikke vinter. Vand om vinteren vil kræve noget opvarmning.

Sagen tages op, når konkret ønske kommer til bestyrelsen.

Ved generalforsamling 2011 blev det vedtaget at der skal laves en beredskabsplan.

Lissi har lavet en oversigt over hvem der skal kontaktes ved forskellige situationer.

Bestyrelsen skal underrettes og internt i bestyrelsen er der en oversigt over hvem der skal kontaktes.

Beredskabsplanen kan laves efter skemaer, som kommunen har.

Søren har været til messe i Roskilde om de forskellige ting, der kan opstå omkring vandværket. Og med udstilling af maskinelt isenkram i den forbindelse.

Der er lavet nye regler om udskiftning af vandmålere. De skal skiftes efter 6 år.

Tidligere var det efter 8 år.