Arløse Landsbylaug

Arløse Brugsforening, der stiftedes i 1889, eksisterer ikke længere.
Artikel fra Sjællands Tidende, den 1 oktober 1970.
 

- Om det var vemodigt, jeg drejer nøglen. Jeg ved det så men ikke.
Udviklingen modner jo alting, og det er ikke så vemodigt, som havde det været andre årsager, der have gjort sig gældende,

Sådan sagde bestyrer Bent Olsen, Arløse Brugsforening i aftes kl. 13:30.
I mange år har han ved lukketid drejet nøglen om til brugsen, men i går gjorde han det for sidste gang.
I dag eksisterer brugsen ikke længere, selv om der vel bliver et par dage, hvor man skal have ryddet forretningen, skilt sig af med inventaret og den slags. De sidste varer kommer til Fuglebjerg, idet brugsen som bekendt er gået i samarbejde med supermarkedet.

Arløse brugsforening blev stiftet i februar 1889, og nåede således en alder af 81 år. Måske kunne der være føjet et par år til, men var opmærksom på tidens udvikling og holdt inde mens tid var og mens der endnu kunne blive lidt økonomisk mammon ud af det.

Beslutningen om nedlæggelse blev truffet på en ekstraordinær generalforsamling den 8 juni i år. Af 21 stemmeberettigde stemte 16 for bestyrelsens forslag om at lukke. Der var fire imod, mens en stemte blankt. 

I mange år har brugsen haft til huse i den bygning, man fra starten lod opføre ved gadekæret. Den første formand var gårdmand Lars Nielsen, Arløse og den sidste blev fyrbøder Chr. Johansen. Ind imellem har blandt andet Svend Andersen, Arløsetorp, der ledede foreningen ved 75 års jubilæet. Nævnes må også gårdejer Frimodt Jensen, der var formand gennem 27 år.

I de 81 år har der været seks uddelere. Den første var detailhandler K. P. Møller, Skafterup. Han afløstes af uddeler Hans Larsen, der virkede indtil uddeler Jens p. Madsen ansattes i 1898. Efter Madsens død blev stillingen overtaget af hans enke, og hun efterfulgtes i 1939 af sønnen Leo Madsen, der afløstes i 1953 af Bent Olsen.

Familien Madsen var således toneangivende i en meget lang årrække, men også Bent Olsen fik mange år på bagen. Det har været noget af et slidsomt arbejde, og blandt andet betydet, at der ikke blev tid til store ferier. Nu tager Bent Olsen imidlertid revanche, hvad ingen vil misunde ham.

For 11 år siden (1959) blev brugsen moderniseret, og for ni år siden (1961) indførtes selvbetjening. Brugsens omsætning var i første regnskabsår 5.000 kr. de senere år var omsætningen dalende, og nedgangen satte rigtig ind, da man oprettede brugsens supermarked i Fuglebjerg. det var også det, der fik bestyrelsen til at stille forslag om nedlæggelse.

Bygningerne er som nævnt solgt til ejendomsmægler Oluf Hansen, Frederiksberg, Sorø, men endnu vides det ikke til hvilket formål. Et lille spørgsmål melder sig nu. Det er, om postkassen på facaden får lov at blive hængende, eller der skal findes et andet sted.

For Arløse må det ellers konstateres at det er gået tilbage de senere år. Tidligere havde byen købmandsforretning, iøvrigt oprettet af den tidligere uddeler, møller, frysehus, skole og forsamlingshus. Alt er en saga blot, men nyt er på trapperne. Som bekendt arbejdes der på et vandværk.