Arløse Landsbylaug

Arløse har som så mange andre landsbyer i Fuglebjerg kommune også haft sin brugsforening.

arlosebrugsforening.jpg - 17.17 Kb
Foreningen blev startet den 1. februar 1889 under navnet ”Arløse By og Omegns Forbrugsforening”. Foreningens driftskapital tilvejebragtes ved at hvert medlem indskød 10 kr. , eller lod et sådant beløb forblive indestående af det udbytte, der erhvervedes på de i foreningen indkøbte varer. Indskuddet kunne også erhvervedes ved månedlige bidrag. Det indskudte beløb blev forrentet med 4% pro anno, dog førts efter at indskuddet var nået 10 kroner.

Den første bestyrelse bestod af gårdmand Lars Jensen, Arløse (formentlig formand og folketingsmanden fra venstre), træskomand Jacob Jacobsen sammesteds, boelsmand Lars Jensen, Arløse-Skov, murer Anders Hansen, sammesteds, gårdejer Hans Madsen, sammesteds. Ifølge skøde af 4. oktober 1890, køber bestyrelsesmedlemmerne matr. Nr. 7a af Arløse By, af gårdmand Lars Nielsen for kr. 400,00. På denne parcel – ved gadekæret – blev brugsforeningen så opført.

Foreningens første uddeler var detailhandler K.P. Møller, Skafterup som afløstes af uddeler Hans Larsen, der virkede indtil uddeler Jens P. Madsen gift med Kristine f. Nielsen, ansattes i 1898. Jens Madsen døde allerede i 1915, men da alle i kundekredsen havde stor tillid til enken Kristine Madsen, var der ingen betænkeligheder ved at lade hende gå ind som uddeler, en kontrakt blev udformet og underskrevet den 1. december 1915 af formand Søren Peter Hansen og uddelerske Kirstine Madsen. ”Brugskristine” som hun altid i daglig tale blev kaldt, nød på grund af hendes venlige og gemytlige facon stor gunst i kundekredsen og vennekredsen voksede år for år. Kristine stoppede i 1939, hvor hun blev afløst af sønnen Leo Madsen, der i 1953 blev afløst af Bent Olsen, som det senere skulle vise sig blev han den sidste uddeler i Arløse Brugsforening.

brugsen.jpg - 63.19 Kb
De senere år var omsætningen dalende, og nedgangen satte rigtigt ind efter oprettelsen af brugsens supermarked i Fuglebjerg.

På generalforsamlingen den 8. juni 1970 vedtog medlemmerne derfor at sammenslutte Arløse Brugsforening med Brugsen for Fuglebjerg og Omegn. Sammenslutningen blev en realitet fra den 1. oktober 1970.

Bygningerne blev efterfølgende solgt til ejendomsmægler Oluf Hansen, Frederiksberg.

 

Kildemateriale: Lokalhistorisk Arkiv.

';">

brugsenny.jpg - 59.56 Kb