Arløse Landsbylaug

 

P5213464.JPG

Generalforsamling d. 30. marts 2016  Hindholmvej 10, Arløse

1. Henny Hansen blev valgt som dirigent. Henny konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning blev fremlagt af Mette Sønderskov og blev godkendt.
Årets vandprøver ser rigtig fine ud.
Tilsynet fra kommunen har ikke haft noget at bemærke.
Kommunen kommenterer dog vores indvindingstilladelse da den næsten bliver brugt hvert år.
Der ligger en betydelig ekstra arbejdsbyrde rent administrativt og ekstra udgifter til øget vandprøvetagning i en større indvindingstilladelse.
Der blev spurgt til antal husstande der er tilknyttet vandværket samt hvor stor en del af vandet som bruges til svineproduktionen på Stensnarevej.
Det store vandspild, ca. 8 % af det samlede forbrug blev diskuteret.
Jakob Hansen og Jonas Andersen har aflæst måleren på vandværket efter midnat med en time i mellem aflæsningerne uden at kunne konstatere et forbrug som svarer til det vandspild der er konstateret.
Formanden foreslår at måleren på vandværket bliver kontrolleret efter midnat et par gange for at se om der kan registreres et unaturligt forbrug.
En kontrol eller eventuel udskiftning af hovedmåleren kan være nødvendig.

3. Regnskab blev fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.
Spørgsmål til regnskab:
Hvad bruges penge fra opsparingskontoen til.
Svar: uforudsete udgifter.
Regnskab godkendt.

4. Budget fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.
Spørgsmål til budget: ingen spørgsmål.
Bertel Hansen har kommenteret uoverensstemmelser mellem vandafregningen og måleraflæsninger for et par ejendomme.
Formanden undersøger nærmere.

5. På valg til bestyrelse er følgende:
Lissi Jørgensen
Jakob Hansen
Mette Sønderskov
Alle blev genvalgt

6. På valg til bestyrelsessuppleant er: Jørgen Rasmussen. Jørgen blev genvalgt

7. Bertel Hansen og Kirsten Rasmussen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.

8. Ingen forslag.

Generalforsamling sluttede kl. 19.43