Arløse Landsbylaug

 

P5173396.JPG

Generalforsamling d. 24. marts 2015 hos Georg Andersen, Hindholmvej 10, Arløse

1. Henny Hansen blev valgt som dirigent. Henny konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning fremlagt af Mette Sønderskov blev godkendt.

Som reaktion på at vandværket indvinder tæt på maksimalt i forhold til indvindingstilladelse kom der spørgsmål til, hvad der sker, hvis der sker udvidelse hos Finn Andersen (grisehold). Da der ikke foreligger en aktuel ansøgning fra Finn om udvidelse er det pt. ikke en diskussion bestyrelsen har haft. Der ligger en betydelig ekstra arbejdsbyrde rent administrativt og ekstra udgifter til øget vandprøvetagning i en større indvindingstilladelse.

3. Regnskab blev fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.

Spørgsmål til regnskab: hvorfor er generatoren steget i værdi? Det er den ikke, men der er købt ny kompressor, hvor værdien var lagt til generator i stedet for separat post.

Regnskab godkendt.

4. Budget fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.

Spørgsmål til hvorfor sammenligningstal fra 2014 ikke er identiske med samme tal fra regnskab 2014. Det er en fejl i opsætning, og der ses der bort fra de fejlagtige tal.

5. Jørgen Rasmussen og Henrik Søndergaard ønsker ikke genvalg. Jørgen Rasmussen vil dog gerne være suppleant.

Jonas Andersen og Max Morgenstjerne blev valgt uden modkandidater.

6. Jørgen Rasmussen blev valgt som suppleant.

7. Bertel Hansen og Kirsten Rasmussen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.

8. Ingen forslag

9. Spørgsmål til om man kan få hjælp til at få låget af målerbrønden. Problem på Hindholmvej 34 hos Inge Klausen, da låget er i stykker. Der skal nok et nyt låg til, dette er grundejerens ansvar og udgift.

Spørgsmål til afhjælpning af problem på vandværksgrunden, hvor kompressoren larmer dag og nat. Der skal laves en løsning. Per ser på sagen.

Generalforsamling sluttede kl. 19.35