Arløse Landsbylaug

 

P7260318.JPG

Arløse Andelsvandværk

Generalforsamling

 

Mandag, den 29. marts 2010 kl. 19.30 Møllegårdsvej 9 i Arløse

 

Dagsorden

 

  1. 1. Valg af dirigent

  1. 2. Beretning

  1. 3. Det reviderede regnskab

  1. 4. Budget for 2010

  1. 5. Valg til bestyrelsen

På valg er:

Gunnar Bay

Jacob Hansen

Lissi Jørgensen

 

6.Valg af revisor og revisorsuppleant

På valg er:

Bertel Hansen

Kirsten Rasmussen (suppleant)

 

7.Behandling af indkomne forslag

8.Eventuelt
 

Ad 1: Henny Hansen blev valgt til dirigent

 Ad 2: Beretningen godkendt

 Ad 3: Regnskabet godkendt

 Ad 4: Budgettet til orientering

 Ad 5: På valg er Gunnar Bay, Jakob Hansen og Lissi Jørgensen

Alle er genvalgt

 

Ad 6: På valg er Bertel Hansen som revisor og

Kirsten Rasmussen som revisorsuppleant.

Begge blev genvalgt

 

Ad 7: Der var ingen indkomne forslag

 

Ad 8: Eventuelt - intet

 

 Mødet slut kl. 20.30

 

Henny Hansen

Referent.