Arløse Landsbylaug

 

P5173417.JPG

Referat af generalforsamling d. 21. marts 2018 hos Lissi Jørgensen, Møllegårdsparken 2, Arløse


1. Bertel Hansen blev valgt som dirigent. Bertel konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning blev fremlagt af Mette Sønderskov og blev godkendt.
Sidste års vandspild er forsøgt løst ved montering af ny måler på vandværket. Samtidigt fandt man et brud ved Skovhusvej. Dette har medført at vandspildet igen er på et acceptabelt niveau. Årets vandforbrug holder sig under genvindingstilladelsen.
Investeringsplanen for de næste par år blev fremlagt. Investeringsplanen indeholder blandt andet nye målere samt udskiftning af filtre på vandværket.
Tilsynet fra kommunen ses der frem til da det tidligere omtalte vandspild er nedbragt.
Spørgsmål til formandens beretning:
Ingen spørgsmål til formandens beretning.

3. Regnskab blev fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.
Spørgsmål til regnskabet: Ingen spørgsmål.
Regnskab blev godkendt.

4. Budget fremlagt af kasserer Lissi Jørgensen.
Spørgsmål til budget: Vedligeholdelsen er sat til kr. -15.000, kan dette holdes? Svar: Nej, der har allerede været lidt vedligehold i forbindelse med reparation af brud ved Skovhusvej.
Budget blev godkendt.

5. På valg til bestyrelse er følgende:
Lissi Jørgensen
Jakob Hansen
Mette Sønderskov
Alle blev genvalgt

6. På valg til bestyrelsessuppleant er: Jørgen Rasmussen. Jørgen blev genvalgt

7. Bertel Hansen og Kirsten Rasmussen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.

8. Behandling af indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

9. Det blev foreslået, at formanden honoreres med et årligt vederlag på 10.000kr. Dette fremsættes som et forslag ved næste generalforsamling.
Generalforsamling sluttede kl. 19.39