Mølleåhaven

Møllegårdsvej 6A 4262 Sandved

Tegning af bålhus og pæleskov

 

skitse

      Her lidt billeder som området ser ud nu her i april 2012

      Klik på billede og et slideshow starter

Grøn ordning hører under Energinet.dk

 

For naboer til vindmøller:

 

Når der opstilles nye vindmøller i en kommune, har den pågældende kommune mulighed for at søge om tilskud til initiativer, der kommer de lokale borgere til gavn.

Aktiviteter, der gives tilskud til, er:


- Anlægsarbejder, som styrker landskabelige og rekreative værdier i kommunen
- Kulturelle og informative aktiviteter i lokale foreninger m.v. for at fremme accept af udnyttelse af vedvarende energikilder i kommunen

 

Det er her igennem at midlerne til Mølleåhaven er søgt.

Se mere her 

ENERGINET.DK grønordning

 

Kortet herunder viser skematisk området med bålhus.

Kortet er interaktivt