Bredbånd i Arløse

Opsamling vedrørende bredbånd

På denne side vil vi prøve at holde alle i byen orienteret om hvordan det går med muligheden for at få opdateret byens forbindelser med omverdenen

Hvor er vi nu

Bredbånds-forbindelsen skaber igen kaos

Kære kunde

Fejlen på din telefonforbindelse stammer fra komplicerede fejl i nettet.
Vi gør, hvad vi kan for at rette fejlen hurtigst muligt, og vil orientere dig, så snart fejlen er rettet.
Vi beklager de forstyrrelser, fejlen medfører.

Sådan ser en kompliceret fejl på nettet ud.

IMG 20190823 094717

Vi håber snart alt det tumult er overstået og vi snart får en ordentlig forbindelse til verden.

Opdatering: Så er vi tolbage på nettet. Det tog TDC    f i r e   døgn at få sig samlet sammen til at få samlet kablerne.

100 års hændelse i Arløse

asfalt

Måske ikke helt hundrede år men mere end 50 år er det siden at Hindholmvej fik ny asfalt over det hele, og ikke kun blev lappet og lappet.

Klik på billedet herunder for at se flere billeder

asfalt2

 

Status bredbånd april 2019

kabelarbejde

 

Så er der gang i vores bredbåndsprojekt.

Der bliver nu gravet trækrør ned i Hindholmvej med tilhørende stikledninger samme sted.
Det fortsætter weekenden over.

Årsagen til hastværket er at der torsdag i næste uge (2 maj 2019) opstartes et længe tiltrængt asfaltarbejde
på Hindholmvej. Det er således kommunen der skubber på for at få føringsrørene ned.

Der kommer dog ikke noget i rørene før cirka om 5 måneder i følge comflex.

Vi har samtidig fået udsendt indbetalingskort på de 2,000 kr. og 2.300 kr. alt efter hvad man oprindeligt krydsede af på tilmeldingen for snart mange år siden.
Begge optioner har samme betalingsdato. Opfordringen herfra er hvis man har fået det høje beløb så ring til Comflex og hør nærmere.

Samtidig er der kommet en skrivelse der skal indsendes senest den 30 maj 2019, med afkrydsning af det man gerne vil abonnere på.
Hvis man er i tvivl om hvad man skal vælge eller helt ikke vælge noget,
kan du ringe til Georg Andersen eller  Kim Larsen,
så vil vi efter bedste evne prøve at forklarer hvad det går ud på.

Comflex kan også kontaktes direkte.

Nyt om bredbåndet

Jeg har lige snakket med Comflex/Finn Lindau, vedr. vores Fiberbredbånd.

Vej & Park har holdt dem tilbage da de mente Comflex havde for mange grave tilladelser i øjeblikket, dette havde de så møde om i går, og Finn sagde han nu håber at få tilladelserne i næste uge.

Når grave tilladelserne er modtaget, vil de sende gravemaskinerne ud til projektet, og vi vil hver især modtage et breve fra Comflex hvor vi skal bekræfte vi stadig vil ha denne Fibertilslutning.

Jeg forventer Arløse & Førslev vil modtage det først og derefter Sneslev, da Fiberforbindelsen kommer fra Hyllinge,
men der er flere gravemaskiner og det de ligger ned langsvejen er rør til at puste fiberen igennem når en strækning er klar, så kan være vi ser gravemaskinerne hurtigere.

Med venlig hilsen
Gert Jürgensen
Palmevængevej 17
4250 Fuglebjerg
Mobil: 6070 8825

Bredbåndet, der er på vej med sneglefart

bredbaand

Det er stadig op ad bakke med vores bredbånd.

Det har det været siden vi begyndte at snakke om det i 2012. (Se indlæg her på siden).
Vi fik nogle penge bevilget i 2016, og resten i 2017, og nu er vi snart i 2019.

Det et er korrekt, som mange har henvendt sig om, at der ville blive udsendt opkrævninger i sltutningen af september.

Jeg har talt med Comflex om hvad der sker.
Projektet er endnu engang forsinket (nu på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft),
men Finn Lindau bedyrer at projektet realiseres.
Opkrævninger vil blive udsendt om en måned til halvanden, når kabelploven går igang i vores område,

Læs mere: Bredbåndet, der er på vej med sneglefart

Orientering om bredbåndsprojektet

Referat af orientering om etableringen af bredbånd i Arløse
12 august 2018. ved. Finn Lindau - Comflex.                                  wifi

Finn orienterede indledningsvist om historikken bag Comflex.
Herefter orienterede han om heldet i 17-puljen for Comflex vedr. bevilling i Næstved området på 45 mio.
Tilbage i 16-puljen var et samarbejde med Gavnø og et Krummerup-projekt.
Desuden fik Sneslev(Arløse)-projektet (: altså vores) lidt for få point og fik derfor ikke bevilget fuldt ansøgningsbeløb, nemlig kun 1 mio. af 6,5 mio.
De respektive projekter, som Comflex fik tilskud til i 17-puljen, vil blive igangsat i forhold til det opnåede pointtal, hvor vores havde det laveste.
Endvidere orienterede han om, at der siden af ministeriet er blevet ændret i ansøgningskravene:
Bl.a. til egenbetalingen fra 2000 kr. til 4000 kr., hvilket ikke kommer til at vedrøre vores udgifter til etablering af bredbånd,
samt til kommunernes status, hvilket vil påvirke mulige andre kommende projekter i Næstved Kommune.

Finn blev spurgt om, hvordan vilkårene er for en ejendom, der oprindeligt har sagt NEJ, og nu alligevel ønsker at indgå i bevillingen!
Hertil svarede han, at der måske efterfølgende kan etableres bredbånd for en sådan, hvis der skulle være en af de oprindeligt tilmeldte,
der alligevel ikke vil deltage og betale de 2000 kr.
Ellers gør teknikken bag og den statslige finansiering ved vores projekt, at en eftertilmelding vil indebære en udgift på ca. 30.000 kr. pr. husstand,
der ikke oprindeligt tilmeldte sig.
Betalingen af de 2000 kr. skal ske ultimo september, hvilket vil fremgå af en informationskrivelse og en faktura, som vil blive udsendt af Comflex meget snart!
Selve gravearbejdet vil gå i gang om ca. 2 måneder.
Det forventes, at der er etableret bredbånd for alle i april.
Husstandene vil forlods blive orienteret om, hvornår Comflex ankommer til adressen,
så man har mulighed for at drøfte den mest hensigtsmæssige placering af modtageboksen, som både er udstyret med Wifi og kabelstik.
Fremover vil det være muligt at tilmelde sig en ordning med 200/200 mb for en højere månedlig pris, end den basale på ca. 250 kr. månedligt.
Vilkårene herfor samt for tv-signal vil indgå i informationsskrivelsen. Der er ingen købetvang til bredbånd og tv-signal!
Referat af
Kim Larsen (Formand for Arløse Landsbylaugs bestyrelse)

Underkategorier

Diverse

Diverse links med mere

Bredbåndspuljen

 Se kort over tilskudsbereettigede adresser.

pulje

 

Tjek selv dit net

tjek