Arløse Andelsvandværk

Vandingsforbud ophævet

Vandingsforbuddet er ophævet igen den 21 august 2018

Grundet stort vandforbrug ser vi os nødsaget til at indføre vandingsforbud, som er gældende fra dags dato.

Dette gælder vanding med slange, bilvask og fyldning af vandbassiner.

Ophævelse af dette igen kan ses på hjemmesiden arloese.dk under vandværket eller på opslagstavlen ved Hindholmvej 10 Arløse.
Man kan også kontakte bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Arløse Andelsvandværk