Arløse Andelsvandværk

Kontrolprogram for Arløse Vandværk

 

Indvundet vandmængde i 2001

Ca. 11.000 m³/år

Distribueret vandmængde i 2001

Ca. 11.000 m³/år

Punktforureninger i det skønnede indvindingsopland

Olie/benzin-forurening

 

Kontrolhyppighed

Kontroltype

Hyppighed

Udtagningssted

Begrænset kontrol

1 pr. år

På ledningsnettet

Normal kontrol

1 hvert andet år

På vandværket

Udvidet kontrol

1 hvert andet år

På vandværket

Uorganiske sporstoffer

1 hvert andet år

På ledningsnettet eller evt. på vandværk

Org. mikroforureninger

1 hvert andet år

På vandværket

Boringskontrol, 215.741

1/5* pr. år, første gang 2003

I boring

Boringskontrol, 215.569

1/5* pr. år, første gang 2005

I boring

* Hvert 5. år

 

Analyseprogram

Kontroltype

Standardanalyseprogram

Supplerende analyseparametre

Begrænset kontrol

Bilag 3

-

Normal kontrol

Bilag 4

-

Udvidet kontrol

Bilag 5

-

Uorganiske sporstoffer

Bilag 6 (< 350.000 m³/år)

-

Org. mikroforureninger

Bilag 7

Mineralsk olie,PAH,alkylbenzener, 1,2-dibrommethan.

Boringskontrol, 215.741

Bilag 8 incl. metan og svovlbrinte

Mineralsk olie, aromater, PAH, alkylbenzener, 1,2-dibrommethan

Boringskontrol, 215.569

Bilag 8 incl. metan og svovlbrinte

Mineralsk olie, aromater, PAH, alkylbenzener, 1,2-dibrommethan

 Kontrolprogrammet for vandværket er fastsat på baggrund af en produceret vandmængde på 10.000 – 35.00 m³/år

Undersøgelseshyppigheden for begrænsede kontroller samt kontroller for uorganiske sporstoffer og organiske mikroforureninger kan eventuelt nedsættes efter 2 år, såfremt undersøgelserne i denne periode har vist ensartede resultater væsentligt under kvalitetskravene.

Kontrolprogrammet er udarbejdet på baggrund af følgende materiale:

  • Bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001

  • Vandværkets indvindingstilladelse af 12. september 1991

  • Vandværkskort fra Vestsjællands Amt, med indtegnet skønnet indvindingsopland